Wars i Sawa dla Warszawy

2022 rok kończymy w ZUSOK-u pięknym akcentem. Wars i Sawa - dwa walczaki zamontowane na 37 metrze konstrukcji stalowej są kamieniem milowym inwestycji, sercami nowych linii K2 i K3, symbolem energii z odpadów i zrównoważonego rozwoju nowoczesnej Warszawy. Do Siego Roku!

Chrzest i posadowienie walczaków

Mamy to! Walczaki dla warszawskiego ZUSOK-u to WARS i SAWA. Są wspaniałe i będą dobrze służyć warszawiakom. Sawa zasili kocioł linii nr 3. Wars będzie elementem kotła linii nr 2. Walczaki dla ZUSOK-u zostały uszyte na miarę na zlecenie POSCO E&C, odbiór przeszły jako indywidualne projekty. To ponad 15-tonowe zbiorniki o długości 8,7 m, średnicy 1,7 m i pojemności 17 tys. litrów. Montujemy je na wysokości 37 m nad poziomem gruntu. Uroczystość związana z nadaniem imion walczakom, ich podniesieniem i posadowieniem odbyła się 21 grudnia 2022 z udziałem przedstawicieli samorządu Warszawy, inwestora - MPO w Warszawie, Rady Społecznej, firm z…

POSCO E&C Oddział w Polsce

POSCO E&C, z siedzibą główną w Korei, działa w Polsce od 2012 r. Polski oddział firmy realizuje już drugą poważną inwestycję. Po wybudowaniu eko-spalarni w Krakowie (2013 - 2016) prowadzi rozbudowę i modernizację istniejącej spalarni odpadów zmieszanych w Warszawie (ZUSOK). Zespół, który zbudowaliśmy w Warszawie liczy ponad 100 osób - wysokiej klasy inżynierów i specjalistów wielu branż. Zakończenie rozbudowy i modernizacji ZUSOK zaplanowane jest na 2024 rok.

Prezes i CEO POSCO E&C z wizytą w Warszawie

POSCO E&C prowadzi około 200 projektów na całym świecie. W ostatnich dniach listopada (2022) polski oddział firmy odwiedził p. Sung-Hee Han, Prezes i CEO POSCO E&C, wraz z osobami towarzyszącymi: Jong-Woo Kim (Senior Manager of Business & Strategy) oraz Sang-Hoon Park (Dyrektor wykonawczy projektów zagranicznych), na stałe stacjonujący w Korei. Zaprezentowaliśmy się gościom jako zespół, pokazaliśmy projekt i postęp prac na budowie. W ramach wizyty odbyło się również (24.11.2022) spotkanie w Urzędzie m.st. Warszawy z wiceprezydentem Tomaszem Bratkiem i sekretarzem Włodzimierzem Karpińskim oraz z inwestorem – prezesem MPO Zdzisławem Gawlikiem i dyrektor projektu Joanną Grudek. Spotkanie wzmocniło zaangażowanie wszystkich partnerów, było…

Konstrukcja stalowa linii K2 i K3

Za nami ważny etap prac przy dwóch nowych liniach termicznego przetwarzania odpadów w warszawskim ZUSOK-u. Mamy już 70% konstrukcji wsporczej dla nowych kotłów, która osiągnęła swoją pełną wysokość 37 m. W ostatnich dniach zamontowaliśmy m.in. 20-metrowe ściany boczne pierwszego ciągu kotłów. Przeprowadziliśmy operację montażu zbiornika wody zasilającej dla kotłów. Było to skomplikowane zadanie ze względu na umiejscowienie i gabaryty zbiornika (długość: 12,3 m, przekrój: 3,85 m, waga: 18,2 t). Równolegle prowadzimy montaż kanałów powietrza pierwotnego i kanałów powietrza wtórnego.

Polski zespół POSCO E&C

Nasz zespół w Polsce stabilnie liczy około 100 osób. W tym gronie od 2021 realizujemy w Warszawie projekt rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Na co dzień każdy realizuje swoje zadania, w różnych miejscach, więc i do tego zdjęcia - niestety - nie wszyscy mogli stanąć. Pozdrawiamy z budowy :) BUILD VALUE TOGETHER!

Projekt na półmetku

Prace w ZUSOK-u osiągnęły półmetek, równolegle prowadzimy wiele istotnych operacji. Najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni było kompletowanie turbozespołu, na który składają się: turbina, generator, przekładnia i pozostałe wyposażenie. Ostatni element, tj. generator, dotarł na budowę i został posadowiony na fundamencie.  Zakończyła się budowa trzonu komina, trwają wykończeniowe prace montażowe. Na estakadzie prowadzącej do hali wyładunku zakończyły się prace żelbetowe i sprężanie konstrukcji. Kontynuujemy montaż konstrukcji stalowej kotła oraz prefabrykację i scalanie części ciśnieniowej kotła linii K2 i K3. Zakończył się montaż rusztów. Trwają prace związane ze wznoszeniem konstrukcji żelbetowych bunkra na odpady. Obiekt biurowy przekroczył wysokość 16 m, aktualnie wylewany jest…

Akt erekcyjny rozbudowy ZUSOK podpisany

Jesteśmy już na półmetku rozbudowy warszawskiego Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. W takich okolicznościach odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego inwestycji. Akt został podpisany przez: Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Prezesa Zarządu MPO Zdzisława Gawlika oraz Dyrektora Projektu Tony Kanga, w obecności znamienitych gości, i umieszczony w symbolicznym postumencie na placu budowy.

Mamy turbinę

To ważny moment w projekcie rozbudowy i modernizacji warszawskiego Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK). Odebraliśmy turbinę od SIEMENS ENERGY, która wraz z generatorem stworzy turbozespół do produkcji energii elektrycznej. ZUSOK bezpiecznie unieszkodliwi ponad 300 tys. ton odpadów zmieszanych w ciągu roku oraz wyprodukuje z nich energię cieplną i elektryczną w ilości odpowiadającej rocznym potrzebom kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych.