Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie jest aktualnie największą inwestycją samorządową. Jest ona bardzo ważna funkcjonalnie dla Warszawy, jako istotne ogniwo gospodarki odpadami w stolicy, a także stała się obiektem referencyjnym dla wielu środowisk. Rozbudowa zakładu, który po zakończeniu prac zyska siedmiokrotnie większą moc produkcyjną, stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, jak i generalnego wykonawcy.