posco duze

Eco & Challenge Co., Ltd., S.A. Oddział w Polsce

POSCO Engineering & Construction (POSCO E&C) jest dostawcą kompleksowych rozwiązań, realizującym inwestycje całościowo od projektu, inżynierii i konstrukcji, po testy próbne. Założona w 1994 roku POSCO E&C z siedzibą w Korei Południowej w pobliżu Seulu, rozwinęła się w zintegrowaną firmę inżynieryjno-budowlaną o zasięgu globalnym. Grupa POSCO, której częścią jest POSCO E&C, jest jednym z największych producentów stali na świecie.

POSCO E&C stawia przede wszystkim na ludzi i najbardziej zaawansowane technologie. Dzięki nieograniczonej kreatywności naszych inżynierów innowacyjne rozwiązania stają się rzeczywistością. POSCO E&C zrealizowało z rozmachem unikatowe projekty na całym świecie, w różnych sektorach gospodarki, m.in. w energetyce, przemyśle, infrastrukturze transportowej, czy nowatorskim budownictwie.

POSCO Eco & Challenge Co., Ltd. (POSCO E&C) jest dostawcą kompleksowych rozwiązań, realizującym inwestycje całościowo od projektu, inżynierii i konstrukcji, po testy próbne. Założona w 1994 roku POSCO E&C z siedzibą w Korei Południowej w pobliżu Seulu, rozwinęła się w zintegrowaną firmę inżynieryjno-budowlaną o zasięgu globalnym. Grupa POSCO, której częścią jest POSCO E&C, jest jednym z największych producentów stali na świecie.

POSCO E&C stawia przede wszystkim na ludzi i najbardziej zaawansowane technologie. Dzięki nieograniczonej kreatywności naszych inżynierów innowacyjne rozwiązania stają się rzeczywistością. POSCO E&C zrealizowało z rozmachem unikatowe projekty na całym świecie, w różnych sektorach gospodarki, m.in. w energetyce, przemyśle, infrastrukturze transportowej, czy nowatorskim budownictwie.