Warszawa

W 2020 roku POSCO E&C zostało wyłonione na wykonawcę rozbudowy i modernizacji linii zagospodarowania odpadów komunalnych w Warszawie w wyniku przetargu organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO). Zadaniem POSCO E&C jest „projektowanie wykonawcze, przebudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie według wcześniej przygotowanego Projektu Budowlanego – prace ogólnobudowlane, dostawa i montaż urządzeń, wraz z uruchomieniem części technologicznej”.

Projekt realizowany jest zgodnie ze standardem BAT – Najlepszej Dostępnej Technologii. W efekcie powstanie nowoczesna instalacja do odzysku surowców i energii z odpadów.  Wykorzystywać będzie rusztową technologię spalania, stosowaną w większości tego typu instalacji w Europie. Funkcjonując 24 godziny na dobę, obiekt zapewni przekształcanie w energię ponad 300 tys. ton odpadów w ciągu roku oraz odzysk surowców z odpadów segregowanych. Termin zakończenia planowany jest na rok 2024. Wartość Projektu wynosi blisko 1,67 mld zł netto.

Więcej informacji o projekcie: ZOBACZ

Warszawa

W 2020 roku POSCO E&C zostało wyłonione na wykonawcę rozbudowy i modernizacji linii zagospodarowania odpadów komunalnych w Warszawie w wyniku przetargu organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO). Zadaniem POSCO E&C jest „projektowanie wykonawcze, przebudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie według wcześniej przygotowanego Projektu Budowlanego – prace ogólnobudowlane, dostawa i montaż urządzeń, wraz z uruchomieniem części technologicznej”.

Projekt realizowany jest zgodnie ze standardem BAT – Najlepszej Dostępnej Technologii. W efekcie powstanie nowoczesna instalacja do odzysku surowców i energii z odpadów.  Wykorzystywać będzie rusztową technologię spalania, stosowaną w większości tego typu instalacji w Europie. Funkcjonując 24 godziny na dobę, obiekt zapewni przekształcanie w energię ponad 300 tys. ton odpadów w ciągu roku oraz odzysk surowców z odpadów segregowanych. Termin zakończenia planowany jest na 10.01.2024 (36 miesięcy od 11.01.2021) Wartość Projektu wynosi blisko 1,67 mld zł netto.

Więcej informacji o projekcie: ZOBACZ

Kraków

W 2016 roku POSCO E&C z sukcesem ukończyło budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 647 mln zł netto i został realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Prace budowlane trwały 42 miesiące (od daty kontraktu do zakończenia)

Więcej informacji o projekcie: ZOBACZ

Kraków

W 2016 roku POSCO E&C z sukcesem ukończyło budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 647 mln zł netto i został realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Prace budowlane trwały 42 miesiące (od daty kontraktu do zakończenia)

Więcej informacji o projekcie: ZOBACZ