Edukacja ekologiczna z POSCO E&C

W ramach projektu rozbudowy i modernizacji warszawskiego ZUSOK-u prowadzimy również warsztaty ekologiczne dla mieszkańców. Najczęściej odwiedzają nas przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych - to już ponad trzy tysiące gości! Działamy przez cały rok, a podczas wakacji realizujemy akcję "LATO W MIEŚCIE". Green Tomorrow, with POSCO

Zielone dachy ZUSOK-u

Od końca maja (2024) obsiewamy dachy warszawskiej spalarni odpadów zmieszanych. Rozbudowa z modernizacją zakładu zmierza ku końcowi. Obok zadań skomplikowanych technologicznie, prowadzących do rozruchu, realizujemy prace wykończeniowe, drogowe i ogrodnicze. Zakład funkcjonuje na Targówku od ponad 20 lat, a po zakończeniu projektu, oprócz swojej podstawowej funkcji, jaką jest bezpieczne zagospodarowanie odpadów oraz produkowanie z nich energii cieplnej i elektrycznej, będzie realizował funkcje społeczne i edukacyjne. Zielone dachy, z mazowiecką łąką i ulami na hali wyładunku od strony ul. Zabranieckiej, które staną się siedliskiem roślin, owadów i ptaków, będą również miejscem spotkań i eko-edukacji, z wyjątkową panoramą Warszawy w tle.

POSCO E&C dla lokalnej społeczności. Z wizytą w Zespole Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie

Jesteśmy w Polsce od 2012 r., tworzymy zespół bogaty różnorodnością i otwarty na potrzeby środowisk, które pełnią bardzo ważne i trudne role społeczne. Dzielimy się naszym potencjałem, dedykujemy uwagę i czas na sprawy istotne dla społeczności, wśród których pracujemy. W Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 8 funkcjonuje szczególna placówka - Zespół Szkół Specjalnych nr 89. W tej szkole 170 uczniów w wieku 15-24, z różnymi, także bardzo poważnymi przejawami niepełnosprawności, otrzymuje specjalistyczną pomoc i możliwość rozwoju, ale też akceptację i ciepłą opiekę. Praca 70 nauczycieli i asystentów jest nakierowana na to, by jak najlepiej rozpoznać predyspozycje i zainteresowania każdego ucznia, przygotowując…

POSCO E&C dla studentów

Stałym gościem Centrum Informacyjnego, które prowadzimy w ramach projektu rozbudowy i modernizacji ZUSOK-u, stali się studenci SGGW w Warszawie. Wykładowcy Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska dbają o to, by oprócz zajęć akademickich przyszli inżynierowie i inżynierki mieli kontakt z prawdziwym placem budowy. Nasz zespół prezentuje gościom założenia tej inwestycji i prezentuje jej praktyczny wymiar.

Z Japonii do Centrum Informacyjnego

Wymiana informacji i dobrych praktyk przekraczają granice. Okazuje się, że na całym świecie sprawdzają się podstawowe zasady dbania o środowisko - świadoma konsumpcja, poszanowanie zasobów, ponowne używanie, segregowanie itd. Mieliśmy okazję poruszyć te kwestie oraz przedstawić rozbudowę i modernizację spalarni odpadów zmieszanych w Warszawie z przedstawicielami branży odpadowej z Japonii.

Efekt 1000 dni

Weszliśmy na plac budowy w warszawskim ZUSOK-u z końcem kwietnia 2021. Tak wygląda inwestycja po trzech latach prac prowadzonych w trudnych warunkach technicznych i makroekonomicznych. Wykonaliśmy ponad 90% nowego projektu - rozbudowy i modernizacji - w warunkach czynnego zakładu (stara instalacja - linia nr 1), pandemii i wojny w Ukrainie.

Wizyty studyjne

Rozbudowa ZUSOK-u budzi duże zainteresowanie różnych środowisk. Bliską współpracę nawiązaliśmy w tym zakresie z Instytutem Inżynierii Lądowej SGGW w Warszawie. W marcu odbyły się kolejne zajęcia terenowe dla studentów kierunków inżynierskich. Instytut Inżynierii Lądowej SGGW przygotował też własną relację z tej wizyty: https://iil.sggw.edu.pl/wizyta-studentow-na-budowie-zakladu-unieszkodliwiania-stalych-odpadow-komunalnych-zusok/

Dzień Kobiet. Wszystkiego najlepszego dla Pań!

W Dniu Kobiet składamy serdeczne życzenia wszystkim Paniom! Drogie Panie, wszystkiego dobrego, pomyślności i realizacji marzeń! W warszawskim zespole POSCO E&C pracuje 21 kobiet, które dzielnie zasilają projekt swoją mocą! Pozdrawiamy Was ciepło z ZUSOK-u ❤️👸🎨💐🧘‍♀️💮❤️

Etyka w firmie jest jak tlen

Etyka korporacyjna jest kluczową wartością w POSCO E&C i zadaniem dla wszystkich członków zespołu jest włączenie się w tworzenie kultury pracy pełnej wzajemnego szacunku. W związku z wdrożeniem w naszej firmie polityki etyki korporacyjnej (5 lutego 2024 r.), Lider ds. Etyki został powołany również dla polskiego oddziału POSCO E&C. Lider ds. Etyki będzie prowadził działania edukacyjne i kampanie dedykowane etyce, konsultacje z pracownikami dotyczące dylematów etycznych, okresowe monitorowanie, rozmowy i udzielał bieżącego wsparcia. Mamy przyjemność poinformować, że ta rola została powierzona panu Byungcheol Son. Pan Son zobowiązał się do wspierania nas i podejmowania inicjatyw mających na celu tworzenie przyjaznej atmosfery,…

ZUSOK – skraplacze są gotowe

W warszawskim ZUSOK-u prace budowlane ustąpiły miejsca technologicznym. Próba szczelności skraplacza chłodzonego powietrzem, razem z instalacją pracującą w warunkach podciśnienia, przebiegła pomyślnie. Po montażu ściany wiatrowej i podestów system będzie gotowy do rozruchu technologicznego.