POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

POSCO Engineering & Construction CO., LTD., S.A. Oddział w Polsce

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego https://www.poscoenc.pl (dalej: „serwis”) jest POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. ( SPÓŁKA AKCYJNA ) ODDZIAŁ W POLSCE, ul. JERZEGO GIEDROYCIA 23, 31-981 KRAKÓW (dalej: „administrator”), adres poczty elektronicznej: administrator@poscoenc.pl.
 • Dane osobowe Użytkownika serwisu (dalej: „Użytkownik”) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ”RODO”).
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Mikołaja Ryzopa, z którym Użytkownicy mogą się skontaktować za pomocą adresu mailowego: iod.posco@dpag.pl.

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego. Dane osobowe w tym wypadku są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) |RODO. Prawnie uzasadniony interes administratora polega na udzieleniu przez administratora odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego.

Ponadto administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu prowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) |RODO.

CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego lub do zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia rekrutacji dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas prowadzenia rekrutacji lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego lub wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Niepodanie danych uniemożliwia wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy lub wzięcie udziału w rekrutacji.

ODBIORCY DANYCH I WYSYŁANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

Administrator może ujawnić dane osobowe Użytkownika kancelarii prawnej świadczącej usługi na rzecz administratora. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać wysłane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Korei Południowej. Sposób zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników jest zgodny z zapisami rozdziału V RODO. W celu uzyskania kopii danych Użytkownik może napisać maila w tej sprawie na adres: iod.posco@dpag.pl.

PROFILOWANIE DANYCH

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać poddane profilowaniu. Szczegółowy opis zasad profilowania danych osobowych Użytkowników znajduje się poniżej w części ”PLIKI COOKIES”.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora Użytkownikowi przysługuje praw do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przeniesienia danych osobowych;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania przed wycofaniem zgody w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Państwa komputerze, kiedy odwiedzają Państwo Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty, są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.
 2. Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Serwisie. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzają Państwo częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały. To Państwo dają nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są wymagania Klientów.
 3. Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Państwa komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność czy funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.
 4. Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki prywatności Serwisu.

 

DLACZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES W RAMACH SERWISU PLIKI COOKIES SĄ WYKORZYSTYWANE W CELU:

 • świadczenia usług;
 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają
  z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
 • prezentacji reklam w sposób dopasowany do wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz miejsca zamieszkania Użytkownika;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIES

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

oraz

 • stałe – są to pliki przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

 

ZE WZGLĘDU NA CEL W RAMACH SERWISU STOSUJEMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE PLIKÓW COOKIES:

 • wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;
 • pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania
  z Serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów
  o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu;
 • pliki cookies funkcjonalności – pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region)
  i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;
 • pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;
 • pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu.
 1. Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies zewnętrzne zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu,w szczególności dla potrzeb reklamowych i statystycznych.
 2. Pliki cookies zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym za pośrednictwem Serwisu mogą być wykorzystywane również przez naszych partnerów.

 

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

 1. Prawdopodobnie Państwa przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.
 2. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany, w każdym ustawień dotyczących plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, mogą Państwo dokonać za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.
 4. Użytkownik w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszej witryny internetowej.
 6. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych oraz firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie.