Nie znajdujesz oferty pracy dla siebie?
Zostaw nam swoje CV!

Nie znajdujesz oferty pracy
dla siebie?
Zostaw nam swoje CV!

Zostaw nam swoje CV, a my odezwiemy się do Ciebie jeżeli pojawi się oferta odpowiadająca Twoim umiejętnościom.

Kompleksowe projekty POSCO E&C wymagają wiedzy i doświadczenia w wielu dziedzinach, w obszarach takich jak: projektowanie, budownictwo przemysłowe, inżynieria, produkcja i instalacja urządzeń mechanicznych, a także ich naprawa i konserwacja. Naszym celem jest tworzenie sprawnych zespołów złożonych z najwyższej klasy specjalistów, dzięki którym POSCO E&C potrafi elastycznie dostosować się do stale zmieniającego się otoczenia biznesowego. 

Pracujemy zgodnie z najwyższymi światowymi standardami jakości, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego budownictwa, kierując się zasadami etyki zawodowej oraz dbałością o komfort i satysfakcję ludzi.

To co nas wyróżnia na tle innych pracodawców, to otwarte podejście i wzajemny szacunek do pracy. Jako zespół zróżnicowany kulturowo jesteśmy bardziej kreatywni i innowacyjni, mamy większy zasób postaci talentów i to przekłada się na nasze efekty biznesowe.

 

Nadrzędnymi wartościami naszej firmy są:

– Uczciwość i szacunek dla pracowników, podwykonawców, inwestorów i wszystkich ludzi zaangażowanych we wspólne projekty

– Stosowanie najwyższych standardów BHP

– Dbałość o dobre relacje w naszym zespole i proaktywna postawa pracownicza

– Etyczne postępowanie oparte na wzajemnym zaufaniu pomiędzy członkami naszej społeczności

– Dbałość o najwyższą jakość naszych usług

Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy!

Nasze wartości:

Bezpieczeństwo
Najwyższym priorytetem jest szacunek dla ludzi, a osoby zajmujące stanowiska kierownicze powinny odgrywać wiodącą rolę w promowaniu bezpiecznego sposobu wykonywania pracy.

Wygrany – wygrany
Oznacza działanie oparte na szacunku i dzieleniu się z innymi, dążenie do wspólnego dobrobytu i ciągły rozwój poprzez tworzenie wartości społecznych.

Etyka
Dążenie do etycznego postępowania opartego na wzajemnym zaufaniu między członkami społeczności.

Kreatywność
Proaktywne rozwiązywanie problemów poprzez otwartą współpracę z otwartym umysłem.

with posco

Budujemy lepszą przyszłość

Budujemy lepszą przyszłość