Weszliśmy w 2024 rok, zaliczając 87% harmonogramu rozbudowy i modernizacji największej ekospalarni odpadów zmieszanych w Polsce. Po zakończeniu inwestycji zakład ekologicznie zagospodaruje ponad 300 tys. ton odpadów zmieszanych rocznie. Wyprodukuje z nich “zieloną” energię cieplną i elektryczną dla Warszawy.