27 września 2023 odbyło się kolejne spotkanie Rady Społecznej. Rada została powołana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie, by wspierała inwestora podczas rozbudowy i modernizacji ZUSOK-u oraz czuwała nad całością projektu. Członkowie rady reprezentują różne środowiska społeczne i są ambasadorami najlepiej pojętych interesów mieszkańców Targówka i Warszawy.