Szkoła Główna Handlowa we współpracy z Ambasadą Republiki Korei w Polsce zorganizowały “Projekt Korea” – prezentację firm i organizacji z Korei Południowej, które działają w Polsce. Spotkanie adresowane głównie do studentów odbyło się 16 listopada 2023 w siedzibie uczelni. POSCO E&C zaprezentowało się jako dostawca kompleksowych rozwiązań budowlano-inżynieryjnych, realizowanych w duchu zrównoważonego rozwoju na całym świecie, oraz generalny wykonawca eko-spalarni w Krakowie i Warszawie. Dzieliliśmy się doświadczeniem i zapraszaliśmy studentów do współpracy, nawiązaliśmy nowe kontakty, rozmawialiśmy o wartości wymiany gospodarczej pomiędzy Polską i Koreą Południową (nowe technologie, energetyka, przemysł zbrojeniowy, lotniczy, samochodowy), a także relacji kulturalnych i społecznych.