Etyka w firmie jest jak tlen

Etyka korporacyjna jest kluczową wartością w POSCO E&C i zadaniem dla wszystkich członków zespołu jest włączenie się w tworzenie kultury pracy pełnej wzajemnego szacunku. W związku z wdrożeniem w naszej firmie polityki etyki korporacyjnej (5 lutego 2024 r.), Lider ds. Etyki został powołany również dla polskiego oddziału POSCO E&C. Lider ds. Etyki będzie prowadził działania edukacyjne i kampanie dedykowane etyce, konsultacje z pracownikami dotyczące dylematów etycznych, okresowe monitorowanie, rozmowy i udzielał bieżącego wsparcia. Mamy przyjemność poinformować, że ta rola została powierzona panu Byungcheol Son. Pan Son zobowiązał się do wspierania nas i podejmowania inicjatyw mających na celu tworzenie przyjaznej atmosfery,…