Etyka korporacyjna jest kluczową wartością w POSCO E&C i zadaniem dla wszystkich członków zespołu jest włączenie się w tworzenie kultury pracy pełnej wzajemnego szacunku. W związku z wdrożeniem w naszej firmie polityki etyki korporacyjnej (5 lutego 2024 r.), Lider ds. Etyki został powołany również dla polskiego oddziału POSCO E&C. Lider ds. Etyki będzie prowadził działania edukacyjne i kampanie dedykowane etyce, konsultacje z pracownikami dotyczące dylematów etycznych, okresowe monitorowanie, rozmowy i udzielał bieżącego wsparcia.

Mamy przyjemność poinformować, że ta rola została powierzona panu Byungcheol Son. Pan Son zobowiązał się do wspierania nas i podejmowania inicjatyw mających na celu tworzenie przyjaznej atmosfery, transparentne i pełne szacunku środowisko pracy. Swoje podejście do roli Lidera ds. Etyki opisuje następująco:

Etyka korporacyjna jest w pewnym sensie jak “tlen”. Tak jak nie możemy żyć bez tlenu, to samo można powiedzieć o “etyce korporacyjnej”, ponieważ jest to kluczowa wartość, która musi być obecna podczas realizacji naszego projektu. Proszę wszystkich członków zespołu o aktywny udział w tworzeniu kultury pracy pełnej wzajemnego szacunku i etyki.