W pierwszym tygodniu lipca 2023 weszliśmy na dach hali ciepłowniczej i hali energetycznej, by zamontować skraplacz. Pierwszy etap to montaż ramy wsporczej wiązek rurowych nad wentylatorem skraplacza. Kompletna konstrukcja ramy składa się sześciu takich segmentów ustawionych w dwóch rzędach. Następnie zajmiemy się montażem wiązek rurowych, w których będzie zachodzić proces kondensacji pary wylotowej pochodzącej z turbiny parowej. Skraplacz będzie chłodzony powietrzem.