Prace w warszawskim ZUSOK-u są intensywne, a ze względu na specyfikę projektu – rozbudowa i modernizacja istniejącego czynnego zakładu – poszczególne obiekty rosną adekwatnie do dostępności frontu robót i możliwości logistycznych. O ile w halach obróbki żużla mamy ostatni fragment na etapie prac fundamentowych i ścian, są też obiekty, w których weszliśmy już na dachy. Warto pamiętać, że dachy w ZUSOK-u będą zielone, dzięki czemu zapewnimy retencję wody i lepsze warunki dla lokalnego ekosystemu. Zieleń dachów osiągnie powierzchnię 20 000 m2.