Kontynuujemy prace budowlane, wykończeniowe i mechaniczne w całym obiekcie. Zakończył się montaż instalacji stabilizacji popiołów, w tym montaż konstrukcji stalowej silosów na popioły, cement oraz wapno, a także montaż siedmiu silosów o pojemności od 70 m3 do 220 m3. Na ukończeniu są montaże fasad z betonu architektonicznego, elementów aluminiowo-szklanych i żaluzji. Montujemy windy w budynku administracyjnym, w trzonie komina oraz w budynku socjalnym sortowni odpadów. Pomiędzy budynkami wykonaliśmy estakady do prowadzenia rurociągów i okablowania. Trwają roboty dachowe na kilku budynkach oraz intensywne prace w hali waloryzacji żużla, rozpoczął się montaż instalacji technologicznej, tj. przenośników systemu waloryzacji żużla oraz suwnicy konserwacyjnej, trwa układanie instalacji przeciwpożarowych i instalacji elektrycznych. W hali wyładunku wykonano posadzkę. We wszystkich obiektach sukcesywnie montowane są bramy i drzwi.