Konstrukcja ramy wsporczej skraplacza dla nowego ZUSOK-u została skompletowana! Sześć segmentów już stoi na dachu budynku energetycznego. Kolejne tygodnie poświęcimy na montaż wiązek rurowych, w których będzie zachodzić kondensacja pary wodnej pochodzącej z turbiny. Urządzenia zastosowane w tym projekcie, wraz z wodą, którą będą procesować, są bardzo ciężkie. Musieliśmy to uwzględnić, planując budynek, na którym zamontowaliśmy skraplacze, począwszy od przygotowania terenu, przez fundamenty, konstrukcję, zbrojenie, masywność budynku etc.