Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie (ZUSOK) jest spektakularna. To jedyna w Polsce inwestycja w obrębie instalacji termicznego przetwarzania odpadów (ITPO) prowadzona na czynnym obiekcie. Gdy trwa rozbudowa, ZUSOK nieustannie przetwarza odpady zmieszane w ilości 40 tys. ton/rok. Po zakończeniu inwestycji jego moc wzrośnie do 305 tys. ton/rok, będzie to największy tego typu zakład w Polsce. Jest to druga po krakowskiej (2013-2016) spalarnia odpadów budowana w Polsce przez polski oddział POSCO E&C.