Rozbudowujemy warszawski Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) od kwietnia 2021. W tym czasie powstała większość super nowoczesnej infrastruktury, a zakład wypełniał swoje zadania z wykorzystaniem istniejącej linii produkcyjnej. Było to możliwe dzięki zorganizowaniu tymczasowego systemu obsługi pieca, w tym magazynu odpadów i taśmociągu, którym były one podawane. Stary bunkier został wyburzony, a na jego miejsce postawiliśmy nowy, większy obiekt. W czerwcu 2023 obieg tymczasowy został zamknięty, a stare hale służące za magazyn wyburzone. Były to ostatnie prace rozbiórkowo-wyburzeniowe w ZUSOK-u w ramach rozbudowy i modernizacji zakładu. Po uprzątnięciu terenu postawimy w tym miejscu nowe hale, magazyny i garaże.