Rozbudowa ZUSOK-u to inwestycja na czynnym obiekcie, co wymaga szczególnej organizacji i jest dużo trudniejsze. Dopiero w czerwcu 2023 możliwe było wyburzenie ostatniej starej hali, która do tej pory przez dwa lata służyła jako tymczasowy magazyn odpadów zmieszanych zwożonych z Warszawy do unieszkodliwienia i spalenia w obrębie istniejącej linii produkcyjnej K1. Na miejscu starej hali mamy już fundamenty pod ostatni fragment nowej hali żużla.