Nowy komin w ZUSOK-u ma 80 m wysokości, jest najwyższą budowlą w rozbudowywanym zakładzie. We współpracy z LAVASTER sp. z o.o. przygotowujemy właśnie operację umieszczenia wewnątrz komina kluczowych elementów technologicznych, czyli przewodów spalinowych. Przewody kominowe będą wkładane od góry w formie 20-metrowych segmentów, a następnie łączone. W ten sposób umieścimy wewnątrz trzy nitki – oddzielną dla każdego kotła.