W bunkrze na odpady zamontowaliśmy suwnice, po których będą się poruszały ogromne chwytaki przenoszące odpady do kotłów. Do montażu suwnic potrzebowaliśmy żurawia kołowego o udźwigu 500 ton. W zakładzie odpady zmieszane są bezpiecznie unieszkodliwiane, a dodatkowo w procesie kogeneracji wytwarzana jest z nich “zielona” energia cieplna i elektryczna przekazywana następnie do sieci dystrybucyjnych stolicy. Po rozbudowie i modernizacji zakład zwiększy swoją moc siedmiokrotnie.