Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie odbywa się na czynnym obiekcie. Zakład funkcjonuje ze swoją pierwotną mocą, przetwarza 40 tys. ton odpadów zmieszanych rocznie, podczas gdy prowadzimy intensywny proces budowlany i inżynieryjny związany z jego rozwojem. Po zakończeniu inwestycji w 2024 r. ZUSOK zwiększy swoją moc siedmiokrotnie, do 305 tys. ton odpadów zmieszanych w ciągu roku. Inwestycja budzi duże zainteresowanie profesjonalistów, a w POSCO E&C chętnie dzielimy się doświadczeniem i wiedzą, stąd wizyty studyjne, podczas których prezentujemy ten intensywny proces inwestycyjny z bliska. W styczniu odwiedzili nas inżynierowie z Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz studenci IV roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.