Od końca maja (2024) obsiewamy dachy warszawskiej spalarni odpadów zmieszanych. Rozbudowa z modernizacją zakładu zmierza ku końcowi. Obok zadań skomplikowanych technologicznie, prowadzących do rozruchu, realizujemy prace wykończeniowe, drogowe i ogrodnicze. Zakład funkcjonuje na Targówku od ponad 20 lat, a po zakończeniu projektu, oprócz swojej podstawowej funkcji, jaką jest bezpieczne zagospodarowanie odpadów oraz produkowanie z nich energii cieplnej i elektrycznej, będzie realizował funkcje społeczne i edukacyjne. Zielone dachy, z mazowiecką łąką i ulami na hali wyładunku od strony ul. Zabranieckiej, które staną się siedliskiem roślin, owadów i ptaków, będą również miejscem spotkań i eko-edukacji, z wyjątkową panoramą Warszawy w tle.