Jesteśmy w Polsce od 2012 r., tworzymy zespół bogaty różnorodnością i otwarty na potrzeby środowisk, które pełnią bardzo ważne i trudne role społeczne. Dzielimy się naszym potencjałem, dedykujemy uwagę i czas na sprawy istotne dla społeczności, wśród których pracujemy. W Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 8 funkcjonuje szczególna placówka – Zespół Szkół Specjalnych nr 89. W tej szkole 170 uczniów w wieku 15-24, z różnymi, także bardzo poważnymi przejawami niepełnosprawności, otrzymuje specjalistyczną pomoc i możliwość rozwoju, ale też akceptację i ciepłą opiekę. Praca 70 nauczycieli i asystentów jest nakierowana na to, by jak najlepiej rozpoznać predyspozycje i zainteresowania każdego ucznia, przygotowując go na takim fundamencie do funkcjonowania w dorosłości. Wielu z nich, dzięki umiejętnościom i kompetencjom uzyskanym w szkole podejmuje również pracę.

W ramach wolontariatu odwiedziliśmy szkołę, spotkaliśmy się z nauczycielami i uczniami, widzieliśmy pracownie, w których młodzi ludzie rozwijają swoje talenty i uczą się nowych rzeczy. Co najważniejsze – poczuliśmy klimat, jakość i znaczenie tego miejsca dla wychowanków i ich rodzin. Zgromadził się tu niezwykły zespół, który z sercem i zrozumieniem, cierpliwie wprowadza młodych ludzi w samodzielność, na ile to jest możliwe.

By wspierać tę społeczność, przekazaliśmy narzędzie wspomagające komunikację alternatywną. Dzięki niemu wychowawcy będą mogli docierać do uczniów w sposób najlepiej dostosowany do indywidualnej percepcji. Szkoła ma wiele potrzeb, a takich placówek jest wiele. Naszym zdaniem warto patrzeć szerzej, pomagać i wychodzić naprzeciw…