To dopiero siódmy miesiąc na placu rozbudowy ZUSOK (Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych) w Warszawie. W sierpniu przeorganizowaliśmy linię technologiczną, dzięki czemu zakład prowadzi swoją podstawową działalność, a my rozwijamy projekt. W tych dniach rozbieramy stary bunkier i rampę rozładunkową, prowadzimy szereg prac nakierowanych na wykonanie zaplanowanych dodatkowych linii produkcyjnych – 2 i 3. Wylewamy fundamenty i wzmacniamy teren pod kolejne budowle, stawiamy szalunki i lejemy ściany, wykonujemy tunel kablowy, a nawet mock up, na którym zaprezentujemy wszystkie materiały wykończeniowe. Zmiany widać gołym okiem.