Warszawa została zaakceptowana przez Komisję Europejską do Misji 100 Miast Neutralnych Klimatycznie do 2030 r., razem z Krakowem, Łodzią, Wrocławiem i Rzeszowem. Każdemu z miast KE dedykowała doradcę – dla Warszawy jest to Bob D’Haeseleer z Belgii. W ramach Misji, 2 lutego 2023 zaprezentowaliśmy projekt rozbudowy i modernizacji ZUSOK, który jest ważnym ogniwem zrównoważonego rozwoju miasta, „zazieleniania” energii
i recyklingu. W wizycie wzięli udział: Bob D’Haeseleer – główny doradca dla Warszawy, Climate Neutral City Advisor for Warsaw (Net Zero Cities), oraz przedstawiciele Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy: Dorota Zawadzka Stępniak – dyrektorka BOPiPK, Anna Wilimowska – główna specjalistka (BOPiPK), Marcin Grądzki – naczelnik (BOPiPK), Olga Krajewska, ICLEI Europe (projekt CAPAcities). Goście zapoznali się ze stanem inwestycji prowadzonej w ZUSOK-u oraz kolejnymi planami Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania na wzmocnienie neutralności klimatycznej Warszawy. MPO reprezentowali Marcin Sadura – z-ca dyrektora w projekcie rozbudowy ZUSOK, oraz Sławomir Cięciara – dyrektor ZUSOK.