2022 rok kończymy w ZUSOK-u pięknym akcentem. Wars i Sawa – dwa walczaki zamontowane na 37 metrze konstrukcji stalowej są kamieniem milowym inwestycji, sercami nowych linii K2 i K3, symbolem energii z odpadów i zrównoważonego rozwoju nowoczesnej Warszawy. Do Siego Roku!