Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie realizowana jest z zachowaniem transparentności i istotnym udziałem czynnika społecznego. Inwestycję, od jej początku, monitoruje Rada Społeczna. 10 stycznia 2023 odbyło się kolejne spotkanie Rady. Kontekst prac jest szeroki, nasycony troską o rozwój Warszawy i jakość życia społeczności Targówka. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli samorządu m.st. Warszawy – wiceprezydenta Michała Olszewskiego oraz dyrektora ZDM Łukasza Puchalskiego, którzy udzielili wyczerpujących informacji nt. specyfiki ruchu, inwestycji drogowych, a także przewidywanego wpływu działalności ZUSOK na ruch drogowy w dzielnicy. Warto dodać, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na strumień pojazdów w ulicy Zabranieckiej.