Rozbudowa i modernizacja ZUSOK przyciąga uwagę wielu środowisk. W niedzielę (26.02.2023) mieliśmy zaszczyt i przyjemność zaprezentować go delegacji z Republiki Korei w składzie: pan Sung Min Jang – Starszy Sekretarz ds. Strategii przy Prezydencie RK, pan Chang Ho Yoo – Zastępca Sekretarza ds. Polityki; pani Bihn Seo – Zastępczyni Dyrektora Generalnego, pani Saetbeoul Ha – Trzeci Sekretarz z Ministerstwa Spraw Zagranicznych; pan Bae Kicheor – Szef Zespołu ds. Współpracy i Koordynacji Sekretariatu ds. World Expo 2030 (Busan ubiega się o organizację wystawy); którym towarzyszyli pan Sik Kim – Radca i pani So Won Jeon – Sekretarz z Ambasady Republiki Korei, a także pan Jeong Hun Lee – Dyrektor KOTRA (koreańskiej agencji gospodarczej). Pan Tony Kang, wiceprezes POSCO E&C i dyrektor polskiego oddziału, przedstawił gościom specyfikę rozbudowy ZUSOK, drugiej inwestycji POSCO E&C w Polsce (2013-2016 budowa spalarni w Krakowie). Dopełnieniem prezentacji była dyskusja i wizyta na placu budowy. Sekretarz Sung Min Jang wyraził uznanie dla działań POSCO E&C w Polsce i nadzieję na zacieśnianie współpracy gospodarczej pomiędzy obu krajami. Podkreślił znaczenie synergii płynącej z kooperacji koreańskich firm, szczególnie w trudnych warunkach gospodarczych i geopolitycznych. Zapewnił o aktywnym wspieraniu współpracy między Koreą i Polską.