Projekt rozbudowy i modernizacji ZUSOK w Warszawie jest nowatorski z wielu powodów. Realizujemy masywną rozbudowę i modernizację na żywym technologicznie obiekcie, a dodatkowo zajmujemy się komunikacją projektu i edukacją ekologiczną. 11 stycznia 2022 już drugi raz  gościliśmy w Centrum Informacyjnym Radę Społeczną ds. rozbudowy ZUSOK. Rada została powołana przez przez Inwestora - MPO Sp. z o.o. w Warszawie - dla zapewnienie otwartego dialogu społecznego. W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz liderzy opinii i eksperci. Pełni ona funkcję doradczą i konsultacyjną prowadzonej inwestycji.
Więcej o RS: http://www.eko-impuls.pl/rada-spoleczna/