POSCO E&C Oddział w Polsce w kwietniu br. weszło na teren Zakładu Unieszkodliwiania Stałych odpadów Komunalnych na warszawskim Targówku, by rozpocząć prace związane z modernizacją i rozbudową zakładu, na mocy umowy zawartej 30 listopada 2020 r. z MPO w Warszawie. Inwestycja ma wielu obserwatorów. 14 lipca 2021 r. ZUSOK odwiedzili członkowie Rady Społecznej*, powołanej w 2015 r. przez MPO w m. st. Warszawie, w ramach otwartego dialogu ze społecznością lokalną. W nowo utworzonym Centrum Informacyjnym Rozbudowy ZUSOK Zarząd MPO przedstawił informację o postępie prac budowlanych. Dyskutowano także o znaczeniu inwestycji dla dzielnicy i potrzebie aktywnych relacji z mieszkańcami 👬👭🧑‍🤝‍🧑. Członkowie Rady obejrzeli zachodzące zmiany w materiale filmowym wykonanym z drona, a także wizytując front robót. Podkreślili, że kibicują projektowi i są jego ambasadorami w swoich środowiskach. Spotkanie przy ul. Zabranieckiej 4 było realizacją postulatu z poprzedniego spotkania Rady, które miało miejsce 28 marca 2021 r.

*W skład Rady Społecznej wchodzą przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, mieszkańców, organizacji pozarządowych, liderzy opinii i eksperci. Organ ma charakter doradczy i konsultacyjny.  
http://www.eko-impuls.pl/wp-content/uploads/2017/07/Regulamin_funkcjonowania_Rady_Spolecznej_ds_ZUSOK.pdf