W marcu 2023 kolejny nowy obiekt w rozbudowywanym Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przykrywamy dachem. W hali rozładunku, na potężnych stalowych belkach kratowych o rozpiętości 33 m, układamy żelbetowe płyty kanałowe. Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni dachu i zabezpieczeniu jej izolacją jako ostatnią ułożymy warstwę zieloną z funkcją retencji wody.