Prace w ZUSOK-u osiągnęły półmetek, równolegle prowadzimy wiele istotnych operacji. Najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni było kompletowanie turbozespołu, na który składają się: turbina, generator, przekładnia i pozostałe wyposażenie. Ostatni element, tj. generator, dotarł na budowę i został posadowiony na fundamencie.  Zakończyła się budowa trzonu komina, trwają wykończeniowe prace montażowe. Na estakadzie prowadzącej do hali wyładunku zakończyły się prace żelbetowe i sprężanie konstrukcji. Kontynuujemy montaż konstrukcji stalowej kotła oraz prefabrykację i scalanie części ciśnieniowej kotła linii K2 i K3. Zakończył się montaż rusztów. Trwają prace związane ze wznoszeniem konstrukcji żelbetowych bunkra na odpady. Obiekt biurowy przekroczył wysokość 16 m, aktualnie wylewany jest strop nad drugim piętrem.

Bardzo ważnym etapem było przekazanie dla STOEN-u  frontu robót do realizacji prac energetycznych. Rusza stawianie transformatorów i wyposażenia energetycznego. Prace te związane są z wykonaniem rozdzielczego punktu zasilania (RDZ Zabraniecka).