Nasz zespół w Polsce stabilnie liczy około 100 osób. W tym gronie od 2021 realizujemy w Warszawie projekt rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Na co dzień każdy realizuje swoje zadania, w różnych miejscach, więc i do tego zdjęcia – niestety – nie wszyscy mogli stanąć. Pozdrawiamy z budowy 🙂

BUILD VALUE TOGETHER!