Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych zmienia się dynamicznie, nowe obiekty wspięły się na wysokość kilkunastu metrów i wizualnie zaczęły dominować w obrazie zakładu.

Hala rozładunku odpadów, wraz z estakadą, oraz budynek administracyjno-socjalny zostaną wykończone zielonym dachem i staną się użytkową, a także ekologiczną wizytówką zakładu. W hali rozładunku odpadów wykonano prace fundamentowe oraz zbiornik wody procesowej. Trwa budowa zbiornika przeciwpożarowego, zbiornika wody surowej, podbudowy pod posadzkę na poziomie „0” oraz konstrukcji ścian parteru. W zaawansowane stadium znajdują się podpory pod filary wsporcze estakady. W budynku administracyjnym wykonano ściany i słupy żelbetowe na poziomie „0”, aktualnie jest wylewany strop nad poziomem parteru.
Powstają konstrukcje żelbetowe ścian nowego bunkra. Jedyna zachowana ściana starego bunkra została poddana rewitalizacji i wzmocnieniu w procesie torkretowania, czyli nałożenia siatki zbrojeniowej, a następnie betonu natryskowego.
Zakończono prace fundamentowe pod halę obróbki cieplnej i halę SUW (system uzdatniania wody). W hali przeznaczonej na turbozespół, rozpoczęło się również betonowanie. W hali SUW ku końcowi zmierza stawianie konstrukcji ścian, prowadzone są prace zbrojarskie, szalowanie oraz trwa wykonanie stropu na poziomie „0”.
Mocno zaawansowane są prace przy hali dojrzewania żużla oraz wiacie magazynowej sortowni. W hali dojrzewania żużla na ukończeniu jest strop nad parterem (+8,70 m) oraz trwa wykonanie ścian z betonu architektonicznego na poziomie +1. Wiata magazynowa jest w tej chwili najwyższym z nowych obiektów – wznoszone pod konstrukcję stalową ściany żelbetowe osiągnęły już wysokość 18 m.
Trwa układanie sieci kanalizacyjnej, technologicznej i deszczowej. Zebrana deszczówka będzie wykorzystywana w zakładzie do procesów technologicznych.