Ułożyliśmy na konstrukcji wsporczej ruszty dla nowo budowanych linii K2 i K3. Każdy ruszt składa się z trzech elementów i waży ponad 120 ton. Następny etap to ustawienie odżużlaczy. Przypomnijmy, że rozbudowa i modernizacja ZUSOK-u oznacza ekologiczne zagospodarowanie odpadów zmieszanych i jeszcze więcej energii elektrycznej i cieplnej z odpadów dla Warszawy.