To ważny moment w projekcie rozbudowy i modernizacji warszawskiego Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK). Odebraliśmy turbinę od SIEMENS ENERGY, która wraz z generatorem stworzy turbozespół do produkcji energii elektrycznej. ZUSOK bezpiecznie unieszkodliwi ponad 300 tys. ton odpadów zmieszanych w ciągu roku oraz wyprodukuje z nich energię cieplną i elektryczną w ilości odpowiadającej rocznym potrzebom kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych.