Za nami ważny etap prac przy dwóch nowych liniach termicznego przetwarzania odpadów w warszawskim ZUSOK-u. Mamy już 70% konstrukcji wsporczej dla nowych kotłów, która osiągnęła swoją pełną wysokość 37 m. W ostatnich dniach zamontowaliśmy m.in. 20-metrowe ściany boczne pierwszego ciągu kotłów. Przeprowadziliśmy operację montażu zbiornika wody zasilającej dla kotłów. Było to skomplikowane zadanie ze względu na umiejscowienie i gabaryty zbiornika (długość: 12,3 m, przekrój: 3,85 m, waga: 18,2 t). Równolegle prowadzimy montaż kanałów powietrza pierwotnego i kanałów powietrza wtórnego.