Wymiana informacji i dobrych praktyk przekraczają granice. Okazuje się, że na całym świecie sprawdzają się podstawowe zasady dbania o środowisko – świadoma konsumpcja, poszanowanie zasobów, ponowne używanie, segregowanie itd. Mieliśmy okazję poruszyć te kwestie oraz przedstawić rozbudowę i modernizację spalarni odpadów zmieszanych w Warszawie z przedstawicielami branży odpadowej z Japonii.