Stawiamy estakadę, by zapewnić w ZUSOK-u sprawny i bezkolizyjny transport odpadów. Estakada ma ponad 100 m długości, a jej podgrzewana nawierzchnia poprawi bezpieczeństwo w sezonie zimowym. Pojazdy będą ważone przed wjazdem do hali wyładunku oraz po wyładowaniu odpadów. Wagi specjalistyczne zostaną zainstalowane w pobliżu estakady.