Konsekwentnie realizujemy plan rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie. Na co dzień pracujemy w warunkach funkcjonującego zakładu z aktywną linią technologiczną. Projekt jest z tego powodu bardziej skomplikowany w prowadzeniu. Są prace, których wykonanie wymaga jednak przestoju, jak np. te na bunkrze, które właśnie rozpoczęliśmy.

W projekcie rozbudowy i modernizacji ZUSOK-u rozpoczął się drugi shut down – powiedział kierownik budowy Henryk Mleczko, podsumowując stan projektu na dzień 17 sierpnia 2021. Na cztery tygodnie została zatrzymana instalacja termicznego przetwarzania odpadów. Ruszył demontaż urządzeń w bunkrze oraz trwa montaż przenośnika taśmowego odpadów. Prowadzimy także prace, które umożliwią dalsze rozbiórki i kontynuowanie przebudowy istniejącej hali 06/07 na potrzeby magazynu tymczasowego odpadów. Magazyn tymczasowy będzie funkcjonował do czasu wybudowania nowego magazynu oraz kotłów nr 2 i nr 3.