Terminowo zakończyliśmy prace zaplanowane w warszawskim ZUSOK-u na 2. shut down. Po rozruchu taśmociągu do podawania odpadów i rozpaleniu kotła zakład startuje z procesem technologicznym. Na tym etapie do przetwarzania odpadów zostały już włączone nowe elementy technologii, wykonane w ramach rozbudowy i modernizacji obiektu.