Energia uzyskiwana w Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych podczas termicznego przekształcania odpadów zmieszanych jest konwertowana na ciepło i prąd dla Warszawy. Zamontowaliśmy w miejscu docelowym kolejne ogniwo nowej instalacji ciepłowniczej ZUSOK-u – są to wymienniki ciepła, dwa urządzenia do podgrzewania wody, która zasili sieć miejską. Waga wymienników to 21 t i 23 t.