Bioenergy International – szwedzka witryna publikująca w języku angielskim, obecna wszędzie, gdzie mowa o bioenergii, opublikowała artykuł o nawiązaniu współpracy pomiędzy POSCO E&C i VALMET w kontekście rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie.

VALMET dostarczy automatykę oraz system zarządzania informacjami do sterowania pracą kotłów w nowo tworzonej części technologicznej, tj. linii K2 i K3. Po zakończeniu projektu instalacja W-t-E w ZUSOK-u będzie miała jeszcze bardziej znaczący wkład w zrównoważoną gospodarkę odpadami w stolicy.

Dziękujemy Bioenergy International za publikację: https://bioenergyinternational.com/valmet-to-supply-automation-to-polish-wte-project/