POSCO E&C liderem inżynierii i budownictwa wysokospecjalistycznego

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie (ZUSOK) jest spektakularna. To jedyna w Polsce inwestycja w obrębie instalacji termicznego przetwarzania odpadów (ITPO) prowadzona na czynnym obiekcie. Gdy trwa rozbudowa, ZUSOK nieustannie przetwarza odpady zmieszane w ilości 40 tys. ton/rok. Po zakończeniu inwestycji jego moc wzrośnie do 305 tys. ton/rok, będzie to największy tego typu zakład w Polsce. Jest to druga po krakowskiej (2013-2016) spalarnia odpadów budowana w Polsce przez polski oddział POSCO E&C.

Spotkanie Rady Społecznej ds. rozbudowy ZUSOK

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie realizowana jest z zachowaniem transparentności i istotnym udziałem czynnika społecznego. Inwestycję, od jej początku, monitoruje Rada Społeczna. 10 stycznia 2023 odbyło się kolejne spotkanie Rady. Kontekst prac jest szeroki, nasycony troską o rozwój Warszawy i jakość życia społeczności Targówka. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli samorządu m.st. Warszawy - wiceprezydenta Michała Olszewskiego oraz dyrektora ZDM Łukasza Puchalskiego, którzy udzielili wyczerpujących informacji nt. specyfiki ruchu, inwestycji drogowych, a także przewidywanego wpływu działalności ZUSOK na ruch drogowy w dzielnicy. Warto dodać, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na strumień pojazdów w ulicy…

Wars i Sawa dla Warszawy

2022 rok kończymy w ZUSOK-u pięknym akcentem. Wars i Sawa - dwa walczaki zamontowane na 37 metrze konstrukcji stalowej są kamieniem milowym inwestycji, sercami nowych linii K2 i K3, symbolem energii z odpadów i zrównoważonego rozwoju nowoczesnej Warszawy. Do Siego Roku!

Chrzest i posadowienie walczaków

Mamy to! Walczaki dla warszawskiego ZUSOK-u to WARS i SAWA. Są wspaniałe i będą dobrze służyć warszawiakom. Sawa zasili kocioł linii nr 3. Wars będzie elementem kotła linii nr 2. Walczaki dla ZUSOK-u zostały uszyte na miarę na zlecenie POSCO E&C, odbiór przeszły jako indywidualne projekty. To ponad 15-tonowe zbiorniki o długości 8,7 m, średnicy 1,7 m i pojemności 17 tys. litrów. Montujemy je na wysokości 37 m nad poziomem gruntu. Uroczystość związana z nadaniem imion walczakom, ich podniesieniem i posadowieniem odbyła się 21 grudnia 2022 z udziałem przedstawicieli samorządu Warszawy, inwestora - MPO w Warszawie, Rady Społecznej, firm z…

POSCO E&C Oddział w Polsce

POSCO E&C, z siedzibą główną w Korei, działa w Polsce od 2012 r. Polski oddział firmy realizuje już drugą poważną inwestycję. Po wybudowaniu eko-spalarni w Krakowie (2013 - 2016) prowadzi rozbudowę i modernizację istniejącej spalarni odpadów zmieszanych w Warszawie (ZUSOK). Zespół, który zbudowaliśmy w Warszawie liczy ponad 100 osób - wysokiej klasy inżynierów i specjalistów wielu branż. Zakończenie rozbudowy i modernizacji ZUSOK zaplanowane jest na 2024 rok.

Prezes i CEO POSCO E&C z wizytą w Warszawie

POSCO E&C prowadzi około 200 projektów na całym świecie. W ostatnich dniach listopada (2022) polski oddział firmy odwiedził p. Sung-Hee Han, Prezes i CEO POSCO E&C, wraz z osobami towarzyszącymi: Jong-Woo Kim (Senior Manager of Business & Strategy) oraz Sang-Hoon Park (Dyrektor wykonawczy projektów zagranicznych), na stałe stacjonujący w Korei. Zaprezentowaliśmy się gościom jako zespół, pokazaliśmy projekt i postęp prac na budowie. W ramach wizyty odbyło się również (24.11.2022) spotkanie w Urzędzie m.st. Warszawy z wiceprezydentem Tomaszem Bratkiem i sekretarzem Włodzimierzem Karpińskim oraz z inwestorem – prezesem MPO Zdzisławem Gawlikiem i dyrektor projektu Joanną Grudek. Spotkanie wzmocniło zaangażowanie wszystkich partnerów, było…

Konstrukcja stalowa linii K2 i K3

Za nami ważny etap prac przy dwóch nowych liniach termicznego przetwarzania odpadów w warszawskim ZUSOK-u. Mamy już 70% konstrukcji wsporczej dla nowych kotłów, która osiągnęła swoją pełną wysokość 37 m. W ostatnich dniach zamontowaliśmy m.in. 20-metrowe ściany boczne pierwszego ciągu kotłów. Przeprowadziliśmy operację montażu zbiornika wody zasilającej dla kotłów. Było to skomplikowane zadanie ze względu na umiejscowienie i gabaryty zbiornika (długość: 12,3 m, przekrój: 3,85 m, waga: 18,2 t). Równolegle prowadzimy montaż kanałów powietrza pierwotnego i kanałów powietrza wtórnego.

Polski zespół POSCO E&C

Nasz zespół w Polsce stabilnie liczy około 100 osób. W tym gronie od 2021 realizujemy w Warszawie projekt rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Na co dzień każdy realizuje swoje zadania, w różnych miejscach, więc i do tego zdjęcia - niestety - nie wszyscy mogli stanąć. Pozdrawiamy z budowy :) BUILD VALUE TOGETHER!

Projekt na półmetku

Prace w ZUSOK-u osiągnęły półmetek, równolegle prowadzimy wiele istotnych operacji. Najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni było kompletowanie turbozespołu, na który składają się: turbina, generator, przekładnia i pozostałe wyposażenie. Ostatni element, tj. generator, dotarł na budowę i został posadowiony na fundamencie.  Zakończyła się budowa trzonu komina, trwają wykończeniowe prace montażowe. Na estakadzie prowadzącej do hali wyładunku zakończyły się prace żelbetowe i sprężanie konstrukcji. Kontynuujemy montaż konstrukcji stalowej kotła oraz prefabrykację i scalanie części ciśnieniowej kotła linii K2 i K3. Zakończył się montaż rusztów. Trwają prace związane ze wznoszeniem konstrukcji żelbetowych bunkra na odpady. Obiekt biurowy przekroczył wysokość 16 m, aktualnie wylewany jest…