Przedstawiciele resortów gospodarki Korei Południowej z wizytą w ZUSOK-u

Warszawski zakład termicznego przekształcania odpadów rozbudowujemy od 2021 roku. Jest to największa i najnowocześniejsza tego typu inwestycja w Polsce, więc budzi zainteresowanie wielu środowisk w kraju i za granicą. W ostatnim dniu marca 2023 mieliśmy przyjemność zaprezentować projekt i nasz zespół przedstawicielom Republiki Korei Południowej. Delegacji przewodniczył p. Sung-Hae Lee – prezes Metropolitalnej Komisji Transportu w Ministerstwie Gruntów, Infrastruktury i Transportu, któremu towarzyszył p. Shin-Hyoung Choi – dyrektor ds. projektów zagranicznych, oraz przedstawiciele kilku innych ministerstw Republiki Korei Południowej. 

Ciepło z odpadów zmieszanych dla Warszawy

Energia uzyskiwana w Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych podczas termicznego przekształcania odpadów zmieszanych jest konwertowana na ciepło i prąd dla Warszawy. Zamontowaliśmy w miejscu docelowym kolejne ogniwo nowej instalacji ciepłowniczej ZUSOK-u – są to wymienniki ciepła, dwa urządzenia do podgrzewania wody, która zasili sieć miejską. Waga wymienników to 21 t i 23 t.

Dwa lata na budowie

Ekipy wykonawcze weszły na plac rozbudowy i modernizacji ZUSOK w kwietniu 2021 r. Po dwóch latach zakład jest kompletnie odmieniony. Ze starej zabudowy można zobaczyć na zdjęciu jedynie pozostałości zielonych hal (po prawej), wykorzystywane jako tymczasowy magazyn odpadów, oraz halę kotła linii nr 1 (budynek w biało-zielone pasy po lewej od nowego komina). Wszystkie inne obiekty widoczne na zdjęciu powstały w 2021 - 2023.

Przykrywamy halę rozładunku

W marcu 2023 kolejny nowy obiekt w rozbudowywanym Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przykrywamy dachem. W hali rozładunku, na potężnych stalowych belkach kratowych o rozpiętości 33 m, układamy żelbetowe płyty kanałowe. Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni dachu i zabezpieczeniu jej izolacją jako ostatnią ułożymy warstwę zieloną z funkcją retencji wody.

System oczyszczania spalin

Luty zamknęliśmy kolejnym wyzwaniem logistycznym, technicznym i mechanicznym. Wprowadziliśmy na budowę pierwszy absorber – kolejny element instalacji oczyszczania spalin. Podnoszenie, pionowanie i ustawianie absorbera wymagało zaawansowanej współpracy dwóch podnośników. Dodatkową czasochłonną czynnością było mocowanie ośmiu łap, na których urządzenie zostało ustawione w miejscu docelowym.

Sekretarz Prezydenta Korei Południowej z wizytą w polskim oddziale POSCO E&C

Rozbudowa i modernizacja ZUSOK przyciąga uwagę wielu środowisk. W niedzielę (26.02.2023) mieliśmy zaszczyt i przyjemność zaprezentować go delegacji z Republiki Korei w składzie: pan Sung Min Jang – Starszy Sekretarz ds. Strategii przy Prezydencie RK, pan Chang Ho Yoo – Zastępca Sekretarza ds. Polityki; pani Bihn Seo – Zastępczyni Dyrektora Generalnego, pani Saetbeoul Ha – Trzeci Sekretarz z Ministerstwa Spraw Zagranicznych; pan Bae Kicheor – Szef Zespołu ds. Współpracy i Koordynacji Sekretariatu ds. World Expo 2030 (Busan ubiega się o organizację wystawy); którym towarzyszyli pan Sik Kim – Radca i pani So Won Jeon – Sekretarz z Ambasady Republiki Korei,…

Instalacja oczyszczania spalin

Rozpoczęliśmy montaż instalacji oczyszczania spalin. Na miejsca docelowe trafiły już trzy silosy i czekamy na dostawę ostatniego - czwartego. Operacja transportu, rozładunku, podnoszenia (przez dwa podnośniki) i ustawienia na konstrukcji wsporczej to zaawansowany logistycznie i technicznie proces, tym bardziej, że na budowie trwają intensywne prace. Pojedynczy silos ma 18 m długości, waży 13 ton. Każdy z nich trzeba było przenieść nad budynkiem ciepłowniczym, by dotrzeć do punktu montażu.

Warszawa – miasto neutralne klimatycznie do 2030 r.

Warszawa została zaakceptowana przez Komisję Europejską do Misji 100 Miast Neutralnych Klimatycznie do 2030 r., razem z Krakowem, Łodzią, Wrocławiem i Rzeszowem. Każdemu z miast KE dedykowała doradcę – dla Warszawy jest to Bob D'Haeseleer z Belgii. W ramach Misji, 2 lutego 2023 zaprezentowaliśmy projekt rozbudowy i modernizacji ZUSOK, który jest ważnym ogniwem zrównoważonego rozwoju miasta, „zazieleniania” energiii recyklingu. W wizycie wzięli udział: Bob D'Haeseleer – główny doradca dla Warszawy, Climate Neutral City Advisor for Warsaw (Net Zero Cities), oraz przedstawiciele Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy: Dorota Zawadzka Stępniak – dyrektorka BOPiPK, Anna Wilimowska – główna specjalistka…

Senior w Koronie – nasz wolontariat

Kultura organizacyjna POSCO E&C promuje zaangażowanie w sprawy społeczne środowisk, w których realizujemy projekty biznesowe. Z myślą o seniorach 75+ zebraliśmy ciepłą odzież, bieliznę i koce. Przekazaliśmy je Fundacji "Senior w Koronie" dla jej podopiecznych. To był nasz wolontariat na rzecz warszawskich seniorów.

Wizyty studyjne – dzielimy się doświadczeniem

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie odbywa się na czynnym obiekcie. Zakład funkcjonuje ze swoją pierwotną mocą, przetwarza 40 tys. ton odpadów zmieszanych rocznie, podczas gdy prowadzimy intensywny proces budowlany i inżynieryjny związany z jego rozwojem. Po zakończeniu inwestycji w 2024 r. ZUSOK zwiększy swoją moc siedmiokrotnie, do 305 tys. ton odpadów zmieszanych w ciągu roku. Inwestycja budzi duże zainteresowanie profesjonalistów, a w POSCO E&C chętnie dzielimy się doświadczeniem i wiedzą, stąd wizyty studyjne, podczas których prezentujemy ten intensywny proces inwestycyjny z bliska. W styczniu odwiedzili nas inżynierowie z Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz studenci…