Pracujemy i dzielimy się naszym doświadczeniem w Polsce od 2012. Wybudowaliśmy nowoczesną spalarnię w Krakowie, a od 11 miesięcy rozbudowujemy i modernizujemy warszawski ZUSOK. Nasze projekty realizujemy z poszanowaniem środowiska. Dziś i nauka, i codzienność pokazują, że degradacja zasobów Ziemi pogłębia się i dotyka każdego z nas. Cywilizacja daje wyrafinowane udogodnienia, jednocześnie gubi dobra podstawowe, naturalne, których nie sposób odtworzyć. Dziś w południe Łódź, Gdańsk i Warszawa włączą syreny. To alarm dla klimatu i sygnał dla ludzi.

Konsumpcja generuje ogromne ilości odpadów. Miejsca takie jak ZUSOK niwelują szkody, wykorzystują odpady jako surowiec. Z troską o środowisko gromadzą, odzyskują, przetwarzają na energię cieplną i elektryczną. My – zespół POSCO E&C – cieszymy się, że jesteśmy ogniwem tego procesu ✅.