Warszawa – miasto neutralne klimatycznie do 2030 r.

Warszawa została zaakceptowana przez Komisję Europejską do Misji 100 Miast Neutralnych Klimatycznie do 2030 r., razem z Krakowem, Łodzią, Wrocławiem i Rzeszowem. Każdemu z miast KE dedykowała doradcę – dla Warszawy jest to Bob D'Haeseleer z Belgii. W ramach Misji, 2 lutego 2023 zaprezentowaliśmy projekt rozbudowy i modernizacji ZUSOK, który jest ważnym ogniwem zrównoważonego rozwoju miasta, „zazieleniania” energiii recyklingu. W wizycie wzięli udział: Bob D'Haeseleer – główny doradca dla Warszawy, Climate Neutral City Advisor for Warsaw (Net Zero Cities), oraz przedstawiciele Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy: Dorota Zawadzka Stępniak – dyrektorka BOPiPK, Anna Wilimowska – główna specjalistka…