Projekt na półmetku

Prace w ZUSOK-u osiągnęły półmetek, równolegle prowadzimy wiele istotnych operacji. Najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni było kompletowanie turbozespołu, na który składają się: turbina, generator, przekładnia i pozostałe wyposażenie. Ostatni element, tj. generator, dotarł na budowę i został posadowiony na fundamencie.  Zakończyła się budowa trzonu komina, trwają wykończeniowe prace montażowe. Na estakadzie prowadzącej do hali wyładunku zakończyły się prace żelbetowe i sprężanie konstrukcji. Kontynuujemy montaż konstrukcji stalowej kotła oraz prefabrykację i scalanie części ciśnieniowej kotła linii K2 i K3. Zakończył się montaż rusztów. Trwają prace związane ze wznoszeniem konstrukcji żelbetowych bunkra na odpady. Obiekt biurowy przekroczył wysokość 16 m, aktualnie wylewany jest…