Nowe obiekty tworzą obraz ZUSOK-u

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych zmienia się dynamicznie, nowe obiekty wspięły się na wysokość kilkunastu metrów i wizualnie zaczęły dominować w obrazie zakładu. Hala rozładunku odpadów, wraz z estakadą, oraz budynek administracyjno-socjalny zostaną wykończone zielonym dachem i staną się użytkową, a także ekologiczną wizytówką zakładu. W hali rozładunku odpadów wykonano prace fundamentowe oraz zbiornik wody procesowej. Trwa budowa zbiornika przeciwpożarowego, zbiornika wody surowej, podbudowy pod posadzkę na poziomie „0” oraz konstrukcji ścian parteru. W zaawansowane stadium znajdują się podpory pod filary wsporcze estakady. W budynku administracyjnym wykonano ściany i słupy żelbetowe na poziomie „0”, aktualnie jest wylewany strop nad poziomem…